لوگو
مشاهده دلداشت ها
خب دیگه چندسال درس و مشق دیگه آخراشه :دی
سایت هم ک داشت خاک میخورد گفتیم بیایم ی کاری کنیم ی خورده متفاوت
نتیجش این شد ک این سیستمی ک می بینید رو از پایه نوشتیم برا ی کار ساده!
البته هنوز خیلی کار داره ولی قابل استفاده هست
سایت جدید برا این هست ک خاطره، دل نوشت چ میدونم سوتی دسته گل اعصاب خرد نوشت خلاصه هرکی هرچی دلش می خواد بنویسه روی دیوار سایت ثبت بشه بمونه!
اگر دوستان پایه بودن میشه کامل ترش هم کرد اگر هم نبود ک هیچ!
همین!
سجاد - سوم فروردین یک هزار و سیصد و نود و چهار هجری شمسی ساعت هجده و سی پنج دقیقه بامداد